Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of Susceptibility to Hot Cracking of Magnesium Alloy Joints in Variable Stiffness Condition<br>Ocena skłonności do pękania gorącego spoin naprawczych odlewów ze stopów magnezu w warunkach zmiennej sztywności

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×