Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytotoxicity of Sodium Chloride Towards Common Duckweed (Lemna Minor L.) and Yellow Lupin (Lupinus Luteus L.)

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×