Szczegóły

Tytuł artykułu

Pilot Plant Studies on Nox Removal Via No Ozonation and Absorption

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.2478/aep-2013-0025

×