Szczegóły

Tytuł artykułu

Tribological Properties of Rail Steel in Straight Moderately Loaded Sections of Railway Tracks<br>Właściwości tribologiczne stali szynowych w prostych odcinkach średnioobciążonych torowisk

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×