Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Corrosion Wear on the Recorded Texture of a Clad Al-Si Coating<br>Wpływ zużycia korozyjnego na rejestrowaną teksturę platerowanej powłoki Al-si

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×