Szczegóły

Tytuł artykułu

Cu Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering for Contact Surfaces on Electronic Components<br>Otrzymywanie cienkich powłok Cu dla ektroniki metodą stałoprądowego rozpylania magnetronowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×