Szczegóły

Tytuł artykułu

Coal Cleaning Versus the Reduction of Mercury and other Trace Elements’ Emissions from Coal Combustion Processes

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×