Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Texture Evolution During Annealing of Plane Strain Compressed Al and Al-1%Mn Alloy Single Crystals<br>Ewolucja mikrostruktury i tekstury podczas wyżarzania monokryształów Al i Al-1%Mn odkształcanych w płaskim stanie odkształcenia

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×