Szczegóły

Tytuł artykułu

Nitrogen in the Process of Waste Activated Sludge Anaerobic Digestion

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×