Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of Selected FSW Process Parameters on Mechanical Properties of 6082-T6 Aluminium Alloy Butt Joints<br>Wpływ wybranych parametrów procesu zgrzewania metodą FSW na właściwości mechaniczne doczołowych złączy stopu aluminium 6082

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×