Szczegóły

Tytuł artykułu

Enzymatic Activity and Certain Chemical Properties of Grey-Brown Podzolic Soil (Haplic Luvisol) Amended with Compost of Tobacco Wastes

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×