Szczegóły

Tytuł artykułu

Filtracja Z Utworzeniem Osadu o Małej Ściśliwości Na Siatce Filtracyjnej

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×