Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Vortex Runner Gating System on the Mechanical Strength of Al-12Si Alloy Castings<br>Wpływ kanału układu wlewowego na wytrzymałość mechaniczną odlewów ze stopu Al-12Si

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×