Details

Title

Mineralna Karbonatyzacja Przy Zastosowaniu Surowców Naturalnych Metodą Redukcji CO2?

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2014

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2014

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2014-0027

×