Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie Testów DST w Rozpoznaniu i Udostêpnianiu Złóż Wêglowodorów Na Przykładzie Utworów Jury Górnej-Kredy Dolnej Zapadliska Przedkarpackiego

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2014

Wolumin

vol. 30

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2014-0024

×