Szczegóły

Tytuł artykułu

Adsorption Kinetics of Reactive Dyes on Ash from Town Heating Plant

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×