Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of a Hybrid Uf-Ro Process to Geothermal Water Desalination. Concentrate Disposal and Cost Analysis

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×