Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Mechanical Activation in Synthesizing Multiferroic Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 Powders<br>Wykorzystanie mechanicznej aktywacji do syntetyzowania multiferroikowych proszków pb(Fe1/2Nb1/2)O3

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×