Szczegóły

Tytuł artykułu

Production of Biogas Using Maize Silage Supplemented with Residual Glycerine from Biodiesel Manufacturing

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.2478/aep-2014-0035

×