Szczegóły

Tytuł artykułu

Anomaly of the Work Hardening of Zn-Cu Single Crystals Oriented for Slip in Secondary Systems<br>Anomalia umocnienia odkształceniowego kryształów zn-cu zorientowanych dla poślizgu w systemach wtórnych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×