Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of the Reforging Degree on the Annihilation of the Segregation Defects in the Massive Forging Ingots<br>Wpływ stopnia przekucia na zanik defektów segregacyjnych w masywnym wlewku kuziennym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×