Szczegóły

Tytuł artykułu

Financial aspects of changes in the level of finished goods inventory in a mining enterprise

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2014-0034

×