Szczegóły

Tytuł artykułu

Concentration of PAHs in Municipal Wastewater in Selected Sewer Collectors of the Upper Silesian Urban Area, Poland

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×