Szczegóły

Tytuł artykułu

Fabrication of Mn Doped PZT for Ceramic-Polymer Composites<br>Otrzymywanie PZT domieszkowanego Mn do kompozytów ceramiczno-polimerowych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×