Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of bioremediation stimulators in soil on development of oat seedlings (Avena sativa) and their aminopeptidase activity / Wpływ pozostałości substancji ropopochodnych w glebie na rozwój owsa i aktywność aminopeptydazową

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.1515/aep-2015-0003

×