Szczegóły

Tytuł artykułu

Fabrication and Characterization of BST60/40//PVDF Ceramic-Polymer Composite<br>Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów ceramiczno-polimerowych BST60/40//PVDF

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×