Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×