Szczegóły

Tytuł artykułu

Wycena górniczego projektu inwestycyjnego z elastycznością - podejście ‘MAD’ vs. model konsekutywnego drzewa stochastycznego / Valuation of Mineral Project with Flexibility – ‘Mad’ Approach vs. Consecutive Stochastic Tree

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0016

×