Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of increasing nickel content in soil on Miscanthus × giganteus Greef and Deu. Yielding and on the content of nickel in above-ground biomass / Wpływ wzrastającej zawartości niklu w glebie na plonowanie Miscanthus x giganteus Greef i Deu. i zawartość niklu w nadziemnej biomasie

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.1515/aep-2015-0009

×