Details

Title

Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgła kamiennego w ujęciu międzynarodowym / Comparative Analysis of the Cost of Equity of Hard Coal Mining Enterprises – An International Perspective

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0017

×