Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgła kamiennego w ujęciu międzynarodowym / Comparative Analysis of the Cost of Equity of Hard Coal Mining Enterprises – An International Perspective

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0017

×