Szczegóły

Tytuł artykułu

Petrographic and mineral variability of the rocks accompanying selected coal seams of the Poruba beds and their influence of the trace elements content / Zróżnicowanie Petrograficzno-Mineralogiczne Skał Współ Występujacych Z Wybranymi Pokładami Węgla Z Warstw Porębskich I Jego W Pływ Na Zawartość Pierwiastków Śladowych

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0018

×