Szczegóły

Tytuł artykułu

Impact of landfilling of red mud waste on local environment – the case of Górka / Wpływ Składowania Odpadów Typu Red Mud Na Środowisko Lokalne Na Przykładzie „Górki“

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0013

×