Details

Title

Impact of landfilling of red mud waste on local environment – the case of Górka / Wpływ Składowania Odpadów Typu Red Mud Na Środowisko Lokalne Na Przykładzie „Górki“

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0013

×