Szczegóły

Tytuł artykułu

Synthesis of 0.7BiFeO3-0.3BaTiO3 Ceramics: Thermal, Structural and AC Impedance Studies<br>Otrzymywanie i właściwości dielektryczne ceramiki 0,7BiFeO3-0,3BaTiO3

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×