Details

Title

Wpływ wybranych zagrożeń środowiskowych na właściwości hydrofobowe drobnodyspersyjnego wapienia / The Influence of Chosen Environmental Hazards on Hydrophobic Properties of Fine Dispersional Limestone

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0015

×