Details

Title

Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland) / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska)

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2015

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.1515/aep-2015-0014

×