Szczegóły

Tytuł artykułu

Parametry hydrogeologiczne skał drenowanych przez stare wyrobiska górnicze w rejonie Miedzianki i Ciechanowie (Sudety Zachodnie) / Hydrogeological Parameters of Rocks Drained by the Old Mine Workings in the Area of Miedzianka and Ciechanowice (Western Sudetes)

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2015

Wolumin

vol. 31

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.1515/gospo-2015-0022

×