Szczegóły

Tytuł artykułu

Spatial analysis of air masses backward trajectories in order to identify distant sources of fine particulate matter emission

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×