Details

Title

Rewolucja łupkowa a zmiany na rynku gazu skroplonego

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2015

Volume

vol. 31

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

ISSN 0860-0953

References

PGNiG (2015), Raport roczny www pgnig pl, Online, 29. ; Rychlicki (2011), i Gaz łupkowy zasoby i technologia, Rynek Energii, 3. ; Szurlej (2013), The state policy for natural gas sector Arch Min, Sci, 925. ; Olkuski (2014), Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach, Rynek Energii, 14. ; Kaliski (2014), i in i Ekonomiczne aspekty pozyskiwania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego, Rynek Energii, 151. ; GAZ (2015), - SYSTEM Strona internetowaOperatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM http www gaz - system pl terminal - lng finansowanie, Online, 29. ; Kamiński (2014), A blocked takeover in the Polish power sector : A model - based analysis, Energy Policy, 66, 42, doi.org/10.1016/j.enpol.2013.09.040 ; Szurlej (2014), i in i Rozwój energetyki gazowej a bezpieczeństwo energetyczne, Rynek Energii, 33. ; June (2015), BP Statistical Review of World Energy www bp com, Online, 29. ; April (2015), Annual Outlook With Projections to www eia gov forecasts aeo, Energy Online, 29. ; Kamiński (2009), The impact of liberalisation of the electricity market on the hard coal mining sector in Poland, Energy Policy, 37, 925, doi.org/10.1016/j.enpol.2008.10.027 ; December (2014), Natural Gas Shale gas www eia gov naturalgas, Online, 4. ; Nagy (2011), i Shale Gas in Europe : the State of the Technology challenges and opportunities Archives of, Mining Sciences, 727. ; Dostępne (2015), Ministerstwo Środowiska http lupki mos gov pl, Online, 30. ; Warszawa (2014), Ministerstwo Gospodarki Polska Raport o stanie handlu zagranicznego www mg gov pl, Online, 2. ; Garbicz (2013), i Czy gaz łupkowy zmieni polską sytuację, Rynek Energii, 13. ; Siemek (2011), i in i Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce, Rynek Energii, 118.

DOI

10.1515/gospo-2015-0026

×