Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of geochemical and ecotoxicity indices for assessment of heavy metals content in soils

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×