Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of geochemical and ecotoxicity indices for assessment of heavy metals content in soils / Zastosowanie wskaźników geochemicznych i ekotokysycznych w ocenie zawartości metali ciężkich w glebach

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.1515/aep-2015-0019

×