Szczegóły

Tytuł artykułu

Studies of Temperature and Fabrication Methods Influence on Structure and Microstructure of BiNbO4 Microwave Electroceramics<br>Badania wpływu temperatury i procesu wytwarzania na strukturę oraz mikrostrukturę mikrofalowej ceramiki binbo4

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×