Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of Water-Thinnable Photopolymerizable Resin for Shaping of Microreactors - Preliminary Results<br>Zastosowanie wodorozcieńczalnych, fotoutwardzalnych żywic do formowania mikroreaktorów - wstępne wyniki

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×