Szczegóły

Tytuł artykułu

ADM1-based modeling of anaerobic codigestion of maize silage and cattle manure – calibration of parameters and model verification (part II) / Modelowanie kofermentacji kiszonki kukurydzy i obornika bydlęcego za pomocą ADM1 – kalibracja i weryfikacja modelu (część II)

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×