Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of the influence of composts on microbiological and biochemical parameters of substrates and the morphological traits of scarlet sage / Ocena wpływu kompostów na parametry mikrobiologiczne i biochemiczne podłoży oraz cechy morfologiczne szałwii błyszczącej

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×