Szczegóły

Tytuł artykułu

Galactose Monoacrylate as a New Monomer in Gelcasting Process<br>Monoakrylan galaktozy jako nowy monomer w procesie odlewania żelowego

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×