Details

Title

Variability of the Warta River water discharge in the city of Poznań as influenced by the Jeziorsko reservoir / Zmienność przepływów rzeki Warty w Poznaniu w aspekcie eksploatacji zbiornika Jeziorsko

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2015

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×