Szczegóły

Tytuł artykułu

The pyrolysis and gasification of digestate from agricultural biogas plant / Piroliza i gazyfikacja pofermentu z biogazowni rolniczych

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×