Szczegóły

Tytuł artykułu

The Properties of Pbzts Ceramics Near Orthorhombic-Rhombohedral Morphotropic Phase Boundary<br>Właściwości ceramiki pbzts w pobliżu granicy morfotropowej pomiędzy fazą ortorombową i romboedryczną

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 4 December

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×