Details

Title

Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources / Czułość kierunkowa różnicowo-ciśnieniowych czujników prędkości gazu stosowanych w manualnych pomiarach grawimetrycznych emisji zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł stacjonarnych

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2015

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.1515/aep-2015-0023

×