Szczegóły

Tytuł artykułu

Metals distribution on the surface of quartz fiber filters used for particulate matter collection/ Rozkład metali na powierzchni filtrów kwarcowych stosowanych do poboru pyłu zawieszonego

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×